KRAJ: Dotacje dla branży HoReCa

W II kwartale 2024 uruchomiony zostanie konkurs w ramach którego wsparcie będą mogły uzyskać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorach: hotelarstwo, gastronomia, turystyka lub kultura czyli sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce. Wsparcie do wysokości 540 tys. zł. będzie można wykorzystać na inwestycje w zakresie unowocześnienia lub zmiany profilu dotychczasowej działalności.   Uzupełnienie referencji   SIMPLYQ Anna Twaróg ...
More
Opublikowane w

KRAJ: Dotacje dla branży HoReCa

W II kwartale 2024 uruchomiony zostanie konkurs w ramach którego wsparcie będą mogły uzyskać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorach: hotelarstwo, gastronomia, turystyka lub kultura czyli sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce. Wsparcie do wysokości 540 tys. zł. będzie można wykorzystać na inwestycje w zakresie unowocześnienia lub zmiany profilu dotychczasowej działalności.
More
Opublikowane w

KRAJ: Projekty SMART

W 2023 ruszył nowy program wsparcia dla firm, w ramach którego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła konkursy w ramach tzw. Ścieżka SMART. Odbyły się już dwa nabory, a konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W pierwszym konkursie spośród 1500 złożonych wniosków tylko ok 200 otrzymało dotację. Miło nam poinformować że wśród tych 200 projektów były 2 projekty naszych klientów, których wsparliśmy w procesie aplikowania, a wartość przyznanych dotacji dla tych dwóch podmiotów to ...
More
Opublikowane w

KRAJ: Projekty SMART

W 2023 ruszył nowy program wsparcia dla firm, w ramach którego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła konkursy w ramach tzw. Ścieżka SMART. Odbyły się już dwa nabory, a konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W pierwszym konkursie spośród 1500 złożonych wniosków tylko ok 200 otrzymało dotację. Miło nam poinformować że wśród tych 200 projektów były 2 projekty naszych klientów, których wsparliśmy w procesie aplikowania, a wartość przyznanych dotacji dla tych dwóch podmiotów to...
More
Opublikowane w

Dotacje na innowacje

Warto z nami współpracować. Niezmiennie od kilkunastu lat  zarówno rok 2018, 2019  i 2020 okazały się bardzo dobre dla naszych Klientów. W ramach ogólnokrajowych konkursów organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Bank Gospodarstwa Krajowego, a także Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pozyskaliśmy dla nich ponad 60 mln zł. Obecnie projekty kilku naszych Klientów są na etapie realizacji. Powstają nowe, duże zakłady produkcyjne firm SĘKPOL i PARTNER ALMA ...
More
Opublikowane w

2021 rok: blisko miliard zł w ramach dotacji z POIRu MAMY DUŻE SUKCESY W POZYSKIWANIU TYCH FUNDUSZY 2018-2020 r: ponad 60 mln zł zdobyliśmy dla naszych Klientów
More
Opublikowane w