Dotacje na innowacje

Warto z nami współpracować.

Niezmiennie od kilkunastu lat  zarówno rok 2018, 2019  i 2020 okazały się bardzo dobre dla naszych Klientów. W ramach ogólnokrajowych konkursów organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Bank Gospodarstwa Krajowego, a także Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pozyskaliśmy dla nich ponad 60 mln zł.

Obecnie projekty kilku naszych Klientów są na etapie realizacji. Powstają nowe, duże zakłady produkcyjne firm SĘKPOL i PARTNER ALMA (branża stolarki okiennej i drzwiowej). Dotacje dla nich pozyskaliśmy w ramach konkursu Badania na rynek. Firma MAGIELEK finalizuje budowę innowacyjnej dużej pralni przemysłowej, a firma 3R-RECYCLING wdraża własną technologię produkcji płyt kompozytowych z surowców wtórnych. Dotacje dla tych firm pozyskaliśmy w ramach tzw. Kredytu technologicznego. Dodatkowo firma 3R RECYKLING wdraża innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania systemem zbiórki odpadów.

Firma NORGPOL, w Rykach, na Lubelszczyźnie buduje dwa nowe zakłady produkcyjne (branża maszynowa i branża produkcji szkła) oraz nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe. Kolejny nasz Klient również wkrótce uruchomi nowe laboratorium badawczo-rozwojowe (dotacja w ramach konkursu wspierania budowy infrastruktury B+R).

W roku 2019 dotację otrzymała firma EXEON, która dzięki wsparciu w ramach Działania Design dla Przedsiębiorców będzie mogła opracować i wdrożyć nową usługę. Natomiast firma ALFATRANS rozwinie działalność dzięki dotacji z programu wsparcia dla obszarów wiejskich. Wspieramy naszych klientów w ramach ich działalności eksportowej – Firma PAG SWALLOW’S Tail Furniture po raz drugi korzysta z wsparcia PARP na udział w targach

W roku 2020 pozyskaliśmy m.in. dofinansowanie dla Browaru Zamkowego.

Większość tych konkursów pojawiła się ponownie w 2021.  W tym roku z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) czeka na przedsiębiorców i jednostki naukowe prawie miliard złotych. Największa część tej kwoty będzie przeznaczona właśnie na realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz na projekty inwestycyjne.

Pod koniec tego roku powinny zostać ogłoszone pierwsze nabory w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 to 72,2 miliarda euro z polityki spójności oraz 3,8 mld

euro środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Łącznie to około 76 miliardów euro.

Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne.

Znany z obecnie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój w nowej perspektywie finansowej 2021–2027 zostanie zastąpiony przez program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Na jego realizacje przewiduje się blisko 36 mld zł. Ukierunkowany on jest na  wsparcie przedsiębiorców i  konsorcjów  min. w tworzeniu badań, wprowadzaniu innowacji na skalę krajową oraz podnoszeniu konkurencyjności firm.

Posiadamy doświadczenie w skutecznym aplikowaniu o środki w tych konkursach. Pomagamy już na etapie tworzenia koncepcji projektu tak by jak najlepiej dopasować go do wymogów konkursu.

Zapraszamy do współpracy.

Skontaktuj się z firmą AST projekt, aby uzyskać więcej informacji.