Fundusze UE

AST Projekt - Fundusze UE

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 to 72,2 miliarda euro z polityki spójności oraz 3,8 mld euro środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Łącznie to około 76 miliardów euro.

Pod koniec tego roku powinny zostać ogłoszone pierwsze nabory w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027
Środki z tych programów  zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne.

Znany z obecnie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój w nowej perspektywie finansowej 2021–2027 zostanie zastąpiony przez program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Na jego realizacje przewiduje się blisko 36 mld zł. Ukierunkowany on jest na  wsparcie przedsiębiorców i  konsorcjów  min. w tworzeniu badań, wprowadzaniu innowacji na skalę krajową oraz podnoszeniu konkurencyjności firm.