KRAJ: Dotacje dla branży HoReCa

W II kwartale 2024 uruchomiony zostanie konkurs w ramach którego wsparcie będą mogły uzyskać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorach: hotelarstwo, gastronomia, turystyka lub kultura czyli sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce. Wsparcie do wysokości 540 tys. zł. będzie można wykorzystać na inwestycje w zakresie unowocześnienia lub zmiany profilu dotychczasowej działalności.