KRAJ: Projekty SMART

W 2023 ruszył nowy program wsparcia dla firm, w ramach którego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła konkursy w ramach tzw. Ścieżka SMART. Odbyły się już dwa nabory, a konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W pierwszym konkursie spośród 1500 złożonych wniosków tylko ok 200 otrzymało dotację. Miło nam poinformować że wśród tych 200 projektów były 2 projekty naszych klientów, których wsparliśmy w procesie aplikowania, a wartość przyznanych dotacji dla tych dwóch podmiotów to blisko 40 mln zł.