Dotacje na innowacje

Warto z nami współpracować. Niezmiennie od kilkunastu lat  zarówno rok 2018, 2019  i 2020 okazały się bardzo dobre dla naszych Klientów. W ramach ogólnokrajowych konkursów organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Bank Gospodarstwa Krajowego, a także Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pozyskaliśmy dla nich ponad 60 mln zł. Obecnie projekty kilku naszych Klientów są na etapie realizacji. Powstają nowe, duże zakłady produkcyjne firm SĘKPOL i PARTNER ALMA ...
More
Opublikowane w

KRAJ: ROBOGRANT

W marcu planowane jest ogłoszenie naboru na dotację umożliwiającą robotyzację w firmach produkcyjnych, będzie możliwość dofinansowania zakupu robota w ramach pomocy de minimis. Mamy sukcesy w pozyskiwaniu funduszy w tego typu projektach.
More
Opublikowane w

2021 rok: blisko miliard zł w ramach dotacji z POIRu MAMY DUŻE SUKCESY W POZYSKIWANIU TYCH FUNDUSZY 2018-2020 r: ponad 60 mln zł zdobyliśmy dla naszych Klientów
More
Opublikowane w

KRAJ: ROBOGRANT

W marcu planowane jest ogłoszenie naboru na dotację umożliwiającą robotyzację w firmach produkcyjnych, będzie możliwość dofinansowania zakupu robota w ramach pomocy de minimis. Mamy sukcesy w pozyskiwaniu funduszy w tego typu projektach.
More
Opublikowane w