Dotacje na innowacje

W 2017 roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przewidziano dotacje w kwocie niemal 2 miliardów złotych na inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Continue reading “Dotacje na innowacje” »
More