KRAJ: ROBOGRANT

W marcu planowane jest ogłoszenie naboru na dotację umożliwiającą robotyzację w firmach produkcyjnych, będzie możliwość dofinansowania zakupu robota w ramach pomocy de minimis. Mamy sukcesy w pozyskiwaniu funduszy w tego typu projektach.