KRAJ: Dotacje na wdrożenie innowacyjnego produktu

Nabór do krajowego konkursu POIR 3.2.1. „Badania na rynek” planowany jest od 25.03-08.05. 2019. Zmniejszono min koszty inwestycji do 1 mln zł.