KRAJ: Dotacje na wdrożenie innowacyjnego produktu

Trwa nabór do krajowego konkursu POIR 3.2.1. „Badania na rynek”. Zakończenie naboru planowane jest na 05.12.2018.