Dotacje na innowacje

Warto z nami współpracować.

Rok 2018 okazał się bardzo dobry dla naszych Klientów. W ramach ogólnokrajowych konkursów organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Bank Gospodarstwa Krajowego, a także Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pozyskaliśmy dla nich niemal 30 mln zł.

Obecnie projekty kilku naszych Klientów są na etapie realizacji. Powstają nowe, duże zakłady produkcyjne firm SĘKPOL i NORGPOL. Dotacje dla nich pozyskaliśmy w ramach konkursu Badania na rynek. Firma MAGIELEK rozpoczęła budowę innowacyjnej dużej pralni przemysłowej, a firma 3R-RECYCLING wdraża własną technologię produkcji płyt kompozytowych z surowców wtórnych. Dotacje dla tych firm pozyskaliśmy w ramach tzw. Kredytu technologicznego. Kolejny nasz Klient wkrótce uruchomi nowe laboratorium badawczo-rozwojowe (dotacja w ramach konkursu wspierania budowy infrastruktury B+R). W ostatnich dniach dotację przyznano firmie EXTRAWHEEL, która dzięki wsparciu w ramach Działania Design dla Przedsiębiorców będzie mogła opracować i wdrożyć nowy produkt. Natomiast firma ELVA rozwinie działalność dzięki dotacji z programu wsparcia dla obszarów wiejskich.

W 2019 wszystkie te konkursy pojawią się ponownie. Zapraszamy do współpracy. W tym roku z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) czeka na przedsiębiorców i jednostki naukowe minimum 6,1 mld zł dotacji. Największa część tej kwoty będzie przeznaczona właśnie na realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz na projekty inwestycyjne.

Posiadamy doświadczenie w skutecznym aplikowaniu o środki w tych konkursach. Pomagamy już na etapie tworzenia koncepcji projektu tak by jak najlepiej dopasować go do wymogów konkursu.

Skontaktuj się z firmą AST projekt, aby uzyskać więcej informacji.