Dotacje na innowacje

W 2017 roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przewidziano dotacje w kwocie niemal 2 miliardów złotych na inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.

W 2017 roku przedsiębiorcy planujący inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia mogą skorzystać z m.in. z dotacji uruchamianych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W ramach Działania „Badania na Rynek’ oraz „Kredytu na innowacje technologiczne” tylko w tym roku do pozyskania jest niemal 2 miliardy złotych. Projekty można realizować w całym kraju a wartość dotacji może sięgać 20 milionów złotych.

Posiadamy doświadczenie w skutecznym aplikowaniu o środki w tych konkursach. Pomagamy już na etapie tworzenia koncepcji projektu tak by jak najlepiej dopasować go do wymogów konkursu.

Skontaktuj się z firmą AST projekt, aby uzyskać więcej informacji.