MAŁOPOLSKA: Dotacje na rozwijanie działalności eksportowej

Na październik planowany jest nabór wniosków o dotację na działania związane z rozpoczynaniem lub rozwijaniem działalności eksportowej.

W obecnej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mają jeszcze więcej możliwości  pozyskania dotacji  na działania związane z rozpoczynaniem lub rozwijaniem działalności eksportowej. Dotację można przeznaczyć na udział w targach, promocję czy usługi doradcze związane z rozwijaniem działalności na rynkach zagranicznych.

Oferujemy pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej. Posiadamy również bogate doświadczenie w zakresie doradztwa dla firma planujących wejście na nowe rynki lub rozwijających swój potencjał eksportowy.

Skontaktuj się z firmą AST projekt, aby uzyskać więcej informacji.