MAŁOPOLSKA: Dotacje na rozwijanie działalności eksportowej

Przedsiębiorcy  mogą składać wnioski o dotację na działania związane z rozpoczynaniem lub rozwijaniem działalności eksportowej.