MAŁOPOLSKA: Dotacje na badania

Nabór kwiecień: dotacja na własne prace badawczo-rozwojowe działanie 1.2.1
Nabór marzec: dotacja na prace B+R w całości zlecone tzw bony na innowacje