MAŁOPOLSKA: Dotacje na badania

Nabór kwiecień: dotacja na własne prace badawczo-rozwojowe działanie 1.2.1 Nabór 31.03-30.06: dotacja na prace B+R w całości zlecone tzw bony na innowacje