MAŁOPOLSKA: Dotacja inwestycyjna na wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu.

Na kwiecień 2018 zaplanowano nabór w ramach działania 3.4.4, na projekty związane z inwestycjami opartymi na wdrożeniu wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych. Poziom dofinansowania: do 55 %. Koszty objęte dotacją min. 500 tys. zł, max 25 mln zł. Projekt powinien zakładać rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług. W ramach projektu można otrzymać dotacje na inwestycje np maszyny, budowę hali, licencje. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.