KRAJ: Dotacje na wdrożenie innowacyjnego produktu

Do 31 października trwa nabór do krajowego konkursu POIR 3.2.1. „Badania na rynek”. Zakończenie naboru planowane jest na 08.05.2019.
Konkurs skierowany jest do małych i średnich firm. W ramach projektu wymagane jest wdrożenie w firmie innowacyjnego produktu lub usługi, opartych o wcześniejsze prace badawczo-rozwojowe (własne lub zlecone). W ramach projektu można otrzymać dotację na: inwestycje (budowa hali, maszyny, prawo własności nieruchomości, licencje), prace rozwojowe, usługi doradcze. Minimalne koszty objęte dotacją to 5 milionów złotych. Maksymalna kwota dofinansowania to aż 20 milionów złotych. Zainteresowanych prosimy o kontakt.