KRAJ: DOTACJA NA BADANIA B+R tzw „szybka ścieżka”

Od kwietnia 2019 planowane są nabory na projekty badawcze zmierzające do opracowania nowego lub znaczące ulepszonego produktu.