KRAJ: DOTACJA NA BADANIA B+R tzw „szybka ścieżka”

Od kwietnia planowany jest nabór na projekty badawcze zmierzające do opracowania nowego lub znaczące ulepszonego produktu.