KRAJ: Dotacja inwestycyjna w ramach kredytu technologicznego.

Od października planowany jest nabór w ramach działania 3.2.2, na projekty związane z wdrożeniem innowacji technologicznych opartych na realizacji wyników prac B+R (własnych lub nabytych).
O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne, który przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowanie otrzymuję się na spłatę części kredytu technologicznego. W ramach projektu można otrzymać dotację na: budowę hali, maszyny, prawo własności nieruchomości, licencje. Planowane zakończenie naboru to 26 kwietnia 2019r. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.