KRAJ: Dotacja inwestycyjna w ramach kredytu technologicznego.

Od października planowany jest nabór w ramach działania 3.2.2, na projekty związane z wdrożeniem innowacji technologicznych opartych na realizacji wyników prac B+R (własnych lub nabytych).