KRAJ: Dotacja inwestycyjna na wyposażenie laboratorium

Na drugi kwartał planowany jest nabór do krajowego konkursu POIR 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”

W ramach projektu możecie Państwo dofinansować budowę lub rozbudowę własnego zaplecza badawczo-rozwojowego. Dotacją mogą być objęte koszty samej budowy obiektu oraz jego wyposażenia. Minimalna wartość projektu to 2 miliony złotych. Zainteresowanych prosimy o kontakt.